Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/6 - 07/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019)   
  .                                      
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 03/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 16h Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/6.
- Anh Minh, Anh Ánh: 14h Dự tập huấn ký số và gửi, nhận văn bản điện tử tại Hội trường Sở.
Thứ 3
Ngày 04/06
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Vĩnh Ninh.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nhân Trạch.
- Anh Ánh: 8h Họp về Đề án du lịch sinh thái và phát triển du lịch tại khu vực cộng đồng người Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Đồng Phú.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 05/06
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 6h30 Dự Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam năm 2019 tại Thị trấn Quán Hàu.
- Anh Ánh: Làm việc với Ủy ban Dân tộc tại UBND tỉnh (Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: Kiểm tra chống hạn tại huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy lợi liên hệ với địa phương và cùng đi).
- Anh Ánh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
06/06
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu và công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Bố Trạch cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Cảng cá Sông Gianh (phòng KH-TC, BQL Cảng cá QB cùng dự).
Thứ 6
Ngày 07/06
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quảng Hưng về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM mời các thành phần tham gia).
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]