Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 03/8 - 08/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
03/8
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: 8h30 Nghe báo cáo về Dự án Khu neo đậu TTB cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc sông Gianh tại Phòng họp Sở.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.
Thứ 3
Ngày
04/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị trình diễn kỹ thuật Nhà máy chế biến nông sản Tamico (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: 14h Họp đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy nước Vực Tròn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 4
Ngày
 05/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 07/2020.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
06/8
Sáng
- Anh Minh: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BCH Quân sự tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
07/8
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm (phòng KH-TC, TC-CB, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 7
Ngày
08/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
[Trở về]