Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/01 - 08/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại UBND tỉnh.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 01.
- Anh Lợi: 14h Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, sản xuất vụ đông xuấn năm 2020-2021 tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cùng UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 05/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra khôi phục sản xuất sau lũ và sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 tại 02 huyện Quảng Ninh, Bố Trạch cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/01
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Họp bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại Công an tỉnh.
Thứ 5
Ngày
07/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chỉnh phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Thủy sản.
Thứ 6
Ngày 08/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Đi kiểm tra khôi phục sản xuất sau lũ và sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại 02 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Phát triển nông thôn.
Chiều
- Anh Minh: Họp rà soát các Dự án chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (phòng KHTC, Thanh tra Sở, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng: DỰ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Lợi: 14h Dự họp BCH mở rộng, Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Thủy sản tại Chi cục Thủy sản.
[Trở về]