Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/11 - 08/11 


 

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/11
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
- Anh Minh: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Nghỉ chữa bệnh đến ngày 31/12/2019.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp về triển khai công trình Hệ thống thủy lợi Rào Nan tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác chống khai thác IUU cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá QB cùng đi).
Thứ 3
Ngày 05/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự HN trực tuyến " Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện các KH của Bộ Công an về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động tài nguyên, khoáng sản" tại Công an tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/11
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra một số mô hình thủy sản công nghệ cao (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình của Chi cục QLCL NLSTS.
Thứ 5
Ngày
07/11
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự họp phiên thường kỳ tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Trung.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 08/11
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra việc triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm (Chi cục QLCL NLSTS tham mưu chọn địa điểm).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội thảo giải pháp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Xuân Ninh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]