Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/3 - 08/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/03 đến ngày 08/03/2019)    
                                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/03
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến về triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Họp công bố Quy hoạch 3 loại rừng tại Chi cục Kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm mời các thành phần có liên quan).
Thứ 3
Ngày 05/03
Sáng
- Anh Khoa: 8h Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT về Dự án thủy lợi Rào Nan tại UBND tỉnh (phòng QLXDCT, BQLDA DTXD Ngành cùng dự và chuẩn bị báo cáo).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại huyện Quảng Ninh về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp về phân bổ kinh phí chống hạn năm 2019 tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Ánh: Dự họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 06/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Thị ủy Ba Đồn về Dự án thủy lợi Rào Nan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h30 Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 2.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình (phòng KH-TC).
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quảng Thủy về tình hình thực hiện Chương trình MTQG XD Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối mời các thành phần tham dự).
Thứ 5
Ngày
07/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá dự án hỗ trợ PTXS liên kết theo chuỗi giá trị tại Phòng họp Sở cả ngày.
- Anh Lợi: 9h30 Làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và huyện Minh Hóa cùng UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Lệ Thủy về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Khoa: Đi dự họp về XD Nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 12/3.
- Anh Dũng: Dự Hội thảo tham vấn rà soát các luật và văn bản QPPL liên quan đến PCTT tại Hà Nội đến hết tuần.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 08/03
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]