Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/4 - 09/4 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4.
Thứ 3
Ngày 05/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Anh Nam: 8h30 Làm việc với UBND huyện Lệ Thủy làm việc về tình hình ngập úng do đợt mưa lũ lớn vừa xảy ra trên địa bàn huyện.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h Làm việc với Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện Quyết định 48 tại Phòng họp Sở.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/4
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 13h30 Dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển ngành hàng nhuyễn thể bền vững” tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Họp bàn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nước sạch nông thôn tại Phòng họp tầng 3 Sở (Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự và chuẩn bị báo cáo).
Thứ 5
Ngày 07/4
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 08/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội thảo toàn quốc góp ý dự thảo "Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" tại thành phố Đà Nẵng cả ngày.
- Anh Hiệp: Dự họp tại Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Dự họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 09/4
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]