Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/5 đến 09/5/2020 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
04/5
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
05/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ.
- Anh Dũng, Anh Lợi: 14h Họp thẩm định nội dung Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII tại Phòng họp Sở.
Thứ 4
Ngày
 06/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
07/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với Tập đoàn FLC tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày
08/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 04/2020.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h30 Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Phòng họp Sở.
Thứ 7
Ngày
09/5
 
- Anh Minh: 8h Dự họp trực tuyến Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.
         
[Trở về]