Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/6 - 08/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018)                                                                 
                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 07/6.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Nội vụ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 3
Ngày 05/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở Nội vụ tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Tây Trạch.
- Anh Lợi: Làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND tỉnh..
- Anh Ánh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Hợp (Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/06
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Mỹ Thủy.
- Anh Minh: Dự họp BCH Liên đoàn Lao động tỉnh mở rộng.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND TT Nông trường Lệ Ninh.
- Anh Ánh: Dự làm việc với BQL Khu kinh tế cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS (phòng KH-TC, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại BQL Rừng phòng hộ Ba Rền (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
07/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 5 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra cơ sở (phòng KHCNMT & HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQL Dự án JICA2 tại Phòng họp Sở (Văn phòng làm Giấy mời).
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình nuôi tôm (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 08/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình XD NTM tại huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghiệm thu hỗ trợ tại 02 huyện Quảng Trạch và Bố Trạch (Chi cục PTNT cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội trường tầng 6.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]