Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/9 - 08/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/9 đến ngày 8/9/2017)  
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/09
 
Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.
Thứ 3
Ngày 05/09
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.
- Anh Ánh: Đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 06/9.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: Dự họp Thường vụ Đảng ủy Sở .
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 06/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng sơ khảo đánh giá các giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với huyện Lệ Thủy.
- Anh Dũng: 14h Dự họp về triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 5
Ngày
07/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Dự Đại hội Chi bộ phòng KHCNMT và HTQT nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Lợi: Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra - Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra hiện trường tại BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới (Thành phần theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: Nghe báo cáo quy hoạch BV - PTR tại Phòng họp Sở (Thành phần theo Giấy mời).
- Anh Dũng: Dự Đại hội Chi bộ phòng QLXDCT nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Minh: 14h Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 08/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc tại UBND huyện Tuyên Hóa cùng Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng QLXDCT cùng đi)
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng sơ khảo đánh giá các giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết đề xuất của UBND xã Gia Ninh.
[Trở về]