Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/11 - 09/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018)
                                                                                                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc với Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tại Phòng họp Chi cục.
Thứ 3
Ngày 06/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại UBND huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng KHCNMT&HTQT thông báo cho các đơn vị trực thuộc để đi chung xe).
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 07/11
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 08/11.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi:Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
08/11
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Họp bàn về trồng rừng thay thế tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự và làm Giấy mời).
Chiều
- Anh Dũng:  14h Dự họp với Sở Tư pháp, UBND huyện Quảng Ninh về xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Họp về chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Quyết định 48 tại Chi cục Thủy sản (Chi cục Thủy sản, Tổ thẩm định cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 09/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa:Làm việc với Chi cục Kiểm lâm.
- Anh Minh: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại Hà Nội đến hết ngày 10/11 (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Họp các cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền tại Chi cục Thủy sản (Chi cục Thủy sản, Tổ kiểm tra cùng dự).
[Trở về]