Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/2 - 10/2 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 05/02 đến ngày 10/02/2018)    
 
                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình giết mổ cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự họp về công tác bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển tại Sở Tài chính.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại Sở Nội vụ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 06/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại huyện Bố Trạch (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc với Viện Quy hoạch thủy sản (Chi cục Thủy sản, phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thứ 4
Ngày 07/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại huyện Quảng Trạch.
- Anh Minh: 14h Tham gia Hội đồng nghiệm thu tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Ánh: 14h30 Dự họp bàn về phương hướng, giải quyết thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại xã Vạn Ninh.
Thứ 5
Ngày
08/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 09/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày 10/02
 
- Anh Khoa: Đi thăm một số Hạt, Trạm Kiểm lâm (phòng TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và chuẩn bị địa điểm, quà tặng).
[Trở về]