Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/3 - 09/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 05/03 đến ngày 09/03/2018) 
                                                       
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/03
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 06/3.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Ánh: 14h Làm việc với BQLDA Bảo vệ và phát triển rừng huyện Quảng Ninh (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 3
Ngày 06/03
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị sơ kết và triển khai một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg tại UBND tỉnh (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 10h Làm việc với Đoàn của tổ chức Oxfam Novib tại Sở Ngoại vụ (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Quảng Bình.
- Anh Minh: Dự họp tại Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 07/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác chuẩn bị nuôi trồng thủy sản tại huyện Quảng Ninh (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Ánh: Dự họp về xác định vùng đệm và điều chỉnh phân khu chức năng Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày
08/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Thăm ngư dân ra quân đầu năm cùng Chủ tịch UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản cùng đi.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Trạch về gấu nuôi nhốt (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Bộ KH-ĐT, Sở KH-ĐT về hạ tầng Formosa.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 09/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn cả ngày (phòng TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình giết mổ tại thành phố Đồng Hới (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quảng Hòa về XD Nông thôn mới (phòng KH-TC, Chi cục PTNT, VP Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác chuẩn bị nuôi trồng thủy sản tại huyện Bố Trạch (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
[Trở về]