Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/7 - 09/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/7
Sáng
- Anh Minh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7.
Thứ 3
Ngày 06/7
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi: 8h Họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm viêc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách TW năm 2021.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 07/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc với Trung tâm Giống vật nuôi (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất vụ Hè Thu (phòng KHCNMT & HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 08/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá 18.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thường kỳ UBND tỉnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình WB8 và kè Nhân Trạch, Sông Dinh, Quang Phú (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Họp công tác thẩm định hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg (Chi cục Thủy sản tham mưu).
Thứ 6
Ngày 09/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với huyện Tuyên Hoá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 cùng UBND tỉnh.
[Trở về]