Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/12 - 11/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h Dự Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 tại Tỉnh ủy.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12.
Thứ 3
Ngày 07/12
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra các mô hình sản xuất (Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dựlớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao kỹ năng, kiến thức về xúc tiến thương mại quốc tế và xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Bình năm 2021.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Tỉnh ủy.
- Anh Nam: 8h30 Họp về Dự án Khu neo đậu TTB cho tàu cá Cửa Gianh (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy sản, BQLDA ĐTXD Ngành, BQL Cảng cá cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 08/12
Sáng
- Anh Minh: Họp HĐND tỉnh đến hết ngày 10/12.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày 09/12
Sáng
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 9h Đi kiểm tra nội dung Báo phản ánh về trang trại tổng hợp của ông Phạm Văn Thanh tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch (Thanh tra Sở, phòng KHCNMT & HTQT, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 10/12
Sáng
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 11/12
 
Lãnh đạo Sở dự “Hội nghị trực tuyến tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025 khu vực phía Bắc” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đến hết sáng ngày 12/12.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]