Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/4 - 10/4 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020)   
  
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
05/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc trực tuyến tại nhà cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
07/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng Vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc” tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc trực tuyến tại nhà.
Thứ 4
Ngày
 08/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc trực tuyến tại nhà cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
09/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc trực tuyến tại nhà.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
10/4
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc trực tuyến tại nhà cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 

 

[Trở về]