Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/6 - 11/6 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Dự án FMCR.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
Thứ 3
Ngày 07/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đền bù Cảng cá Nhật Lệ.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự Hội thảo khởi động dự án "Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyến tật, giai đoạn 1” tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 08/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Dự Lê vận hành thử nghiệm Khu cắm trại Blue Diamond tại xã Xuân Trạch.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ đê điều và công trình đê điều có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ tại huyện Lệ Thủy (Thanh tra Sở, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
Thứ 5
Ngày 09/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp về các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: 13h30 Dự Hội nghị chuyên đề Chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022.
Thứ 6
Ngày 10/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp về rà soát lại các dự án chậm tiến độ tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp bàn giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại UBND tỉnh.
Thứ 7
Ngày 11/6
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022.
[Trở về]