Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/7 - 11/7 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 06/7 đến ngày 11/7/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
06/7
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7.
Chiều
- Anh Minh: Họp BCH Đảng ủy Khối các CQ tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
07/7
Sáng
- Anh Minh: Dự Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết ngày 08/7.
- Anh Dũng: 9h Làm việc tại hiện trường để xử lý vướng mắc về mặt bằng xây dựng tràn xả lũ Hồ chứa nước Đồng Suôn (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14hHọp để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu các phương án hỗ trợ sau đầu tư tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung, phòng KHCNMT & HTQT, Chi cục PTNT, Trung tâm KN-KN, Trung tâm Giống thủy sản cùng dự).
Thứ 4
Ngày
 08/7
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
09/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Họp Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Sở tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 9h30 Dự Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Vạn Ninh.
Chiều
- Anh Minh: Họp BCH Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị về Đề án “Bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững loài Sâm Bố Chính tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" (phòng KHCN & HTQT chuẩn bị).
- Anh Lợi: 17h15 Dự Lễ khai mạc hội chợ triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020.
Thứ 6
Ngày
10/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Đi công tác tại Hà Nội cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Họp Hội Thủy sản sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.
Thứ 7
Ngày
11/7
 
- Anh Minh: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thị xã Ba Đồn.
[Trở về]