Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/8 - 11/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)                                                                 
                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017 tại tỉnh Vĩnh Phúc đến hết ngày 07/8.
- Anh Lợi: Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 07/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp BCĐ và Tổ giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Kiểm tra thi công lấp kênh Phóng Thủy cùng Chi cục Thủy lợi.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghe báo cáo Đề án Nước sạch và VSMTNT tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự, Chi cục Thủy lợi chuẩn bị tài liệu báo cáo).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 08/8.
Thứ 4
Ngày 08/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Nghỉ phép đến hết ngày 17/8.
- Anh Lợi: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới đến hết ngày 10/8 và Dự họp về sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị liên ngành thẩm định Dự án xây dựng công trình củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ tại Chi cục Thủy lợi.
Thứ 5
Ngày
09/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 10/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự kiểm điểm tại Chi cục Kiểm lâm (phòng TC-CB cùng dự và làm Giấy mời).
Thứ 7
Ngày 11/08
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
[Trở về]