Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/01 - 11/01 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019)    
                                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/01
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại BQLDA ĐTXD Ngành (phòng TC-CB, KH-TC, QLXDCT cùng dự).
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với Tạp chí Nông thôn mới tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Chi cục PTNT cùng dự).
Thứ 3
Ngày 08/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của VNPT Quảng Bình tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 09/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự họp Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Kiểm lâm (phòng KH-TC, TC-CB, KHCNMT&HTQT, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị các cơ sở đóng tàu tại Chi cục Thủy sản.
Thứ 5
Ngày
10/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thành phố Đồng Hới về mô hình QLCL NLSTS.
Thứ 6
Ngày 11/01
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại một số địa phương (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường tầng 6.
[Trở về]