Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/02 - 12/02 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/02
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022.
8h30 Lãnh đạo Sở gặp mặt cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Sở đầu xuân Nhâm Dần 2022.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với UBND huyện Minh Hóa cùng Đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 08/02
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cùng Đoàn công tác của đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 09/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với BQL Dự án FMCR.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra các công trình nước sạch (Chi cục Thủy lợi cùng đi).
Thứ 5
Ngày 10/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân đầu năm (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2022.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra các công trình nước sạch (Chi cục Thủy lợi cùng đi).
Thứ 6
Ngày 11/02
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 7
Ngày 12/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]