Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/10 - 11/10 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2019)   
 
   
  
 \    
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 7/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Hạ Trạch, Bố Trạch.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 9/10.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết ngày 18/10.
Chiều
- Anh Khoa: 14 h30 Dự kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm Lâm.
- Anh Lợi: Tiếp xúc cử tri tại UBND Phường Đức Ninh Đông, tp Đồng Hới.
- Anh Minh: Họp Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thứ 3
Ngày 8/10
Sáng
8h Lãnh đạo Sở Hội ý công tác.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm XD NTM tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 9/10
Sáng
- Anh Khoa: Họp thường kỳ UBND tỉnh.
- Anh Minh: Dự Hội nghị biểu dương nông dân xuất sắc 2019.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình thực hiện QLCL, truy xuất nguồn gốc, Chuỗi sản xuất trên địa bàn (Chi cục QLCLNLS và TS cùng đi và tham mưu địa điểm).  
- Anh Minh: Họp BCH Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Lợi: Kiểm tra IUU (Chi cục Thủy sản chủ trì tham mưu, Cảng cá phối hợp)
Thứ 5
Ngày
10/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Dự kiến đi công tác đến hết tuần.
- Anh Lợi: Kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 11/10
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra Trại Phương Hạ, Sen Bàng (TT GVN, Phòng KH-TC, KHCN và HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]