Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/3 - 12/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 13h30 Dự họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xử lý đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng chưa đủ điều kiện thẩm định hồ sơ tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 08/03
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác đến hết ngày 08/3.
- Anh Lợi: 8h Họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện: Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và TP Đồng Hới tại Sở Tài nguyên và Môi trường cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 09/03
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp triển khai các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh QB tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Dự công bố QĐ kiểm tra của UB Kiểm tra Đảng ủy Khối CQ tỉnh và dự Hội nghị Đảng ủy Sở lần thứ XI.
- Anh Hạp: 8h30 Đi kiểm tra thực địa lựa chọn địa điểm bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tại xã Quảng Tùng.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 14h Họp rà soát, đề xuất danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư tỉnh QB tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 5
Ngày 10/03
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất cùng UBND tỉnh
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Hội thảo “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới hiện nay ở Quảng Bình” tại Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 11/03
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị và phối hợp triển khai Dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh QB.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp bàn giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với Công ty Giống CP (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Thứ 7
Ngày 12/03
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]