Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/5 - 11/5 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018)                                                                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/05
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sâu bệnh tại huyện Lệ Thủy (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
Thứ 3
Ngày 08/05
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự Lễ ra quân “Tháng nhân đạo” năm 2018 tại Trường Đại học Quảng Bình.
- Anh Lợi: 8h Dự họp tại Sở Nội vụ (phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Ánh: Họp về Đề án Mỗi xã một sản phẩm tại huyện Lệ Thủy (Chi cục PTNT cùng dự và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình đóng mới tàu cá (Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Họp về Đề án Mỗi xã một sản phẩm tại huyện Quảng Ninh (Chi cục PTNT cùng dự và bố trí xe).
Thứ 4
Ngày 09/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h Dự Lễ đón hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Ba Dốc.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cả ngày (phòng KH-TC, QLXDCT, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đánh giá các mô hình sản xuất thử các giống lúa mới tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Lợi: Họp các ngành về Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Chi cục Thủy sản tham mưu).
Thứ 5
Ngày
10/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về tổ chức Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (phòng TC-CB cùng dự và làm Giấy mời).
- Anh Dũng:Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Giám sát của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tại thành phố Đồng Hới cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp về Đề án Mỗi xã một sản phẩm tại thành phố Đồng Hới (Chi cục PTNT cùng dự và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Lợi: Đi kiểm tra Cảng cá Nhật Lệ cùng UBND tỉnh (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Ánh:Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 11/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày,
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp thẩm định phương án cấp kinh phí phục vụ công tác Bảo vệ rừng và PCCCR của BQL Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]