Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/6 - 11/6 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang thuộc thị xã Ba Đồn tại HĐND tỉnh.
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
Thứ 3
Ngày 08/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 09/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày 10/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC, QLXDCT cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 11/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng: Giao ban XDCB tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và tham mưu Giấy mời).
- Anh Lợi: Làm việc với Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá (Chi cục Thủy sản chuẩn bị nội dung).
[Trở về]