Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/8 - 11/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2017)   
                                                         
    
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 07/08
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại các tỉnh phía Nam đến hết ngày 10/8.
- Anh Dũng: Đi công tác tại các tỉnh phía Nam đến hết tuần.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.
Thứ 3
Ngày 08/08
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Tham dự diễn tập PCLB tại Khu neo đậu TTB Nhật Lệ (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá Nhật Lệ cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy sản tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, BQLDA ĐTXD Ngành, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Trạch về xây dựng Nông thôn mới(phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối cùng dự).
Thứ 4
Ngày 09/08
Sáng
- Anh Minh: Tham dự diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ba Đồn đến hết ngày 11/8.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
10/08
Sáng
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại UBND huyện Quảng Trạch.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Ninh về xây dựng Nông thôn mới(phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: 14h30 Làm việc với Trường Đại học Nông Lâm Huế tại Phòng họp Sở.
- Anh Ánh: Dự họp Liên minh HTX.
Thứ 6
Ngày 11/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự Đại hội Liên minh HTX lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
 
         
[Trở về]