Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/9 - 11/9 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
07/9
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 08/9.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
08/9
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc với Chi cục Thủy lợi về tình hình thực hiện 8 tháng, kế hoạch thực hiện 4 tháng còn lại năm 2020 (Chi cục Thủy lợi chuẩn bị báo cáo, phòng QLXDCT, KHTC cùng dự).
Thứ 4
Ngày
 09/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp Hội đồng thẩm định hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ tập trung tại Phòng họp Sở (Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị tài liệu).
Chiều
- Anh Minh: 15h30 Đi kiểm tra tiến độ dự án điện mặt trời Dohwa cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình NTTS Bắc Nam Sông Gianh và kè Quảng Phú (phòng QLXDCT cùng đi)
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
10/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Họp BCĐ Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Huyện ủy Tuyên Hóa cùng Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với Huyện ủy Lệ Thủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
11/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Dự ký kết phối hợp giữa Chi cục Thủy sản và các Đồn Biên phòng tuyến biển.
[Trở về]