Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/01 - 12/01/2018 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018)    
                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/01
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục QLCL NLSTS
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Ánh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục PTNT.
Thứ 3
Ngày 09/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra cơ sở (Phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Minh: 15h Dự Hội nghị triển khai NQ của Chính phủ tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 10/01
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Tỉnh ủy.
- Anh Ánh: 8h Dự họp về phân bố kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo gđ 2016 - 2020 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại BQL Cảng cá Nhật Lệ.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trung tâm Giống vật nuôi.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trung tâm QHTK NLN.
Thứ 5
Ngày
11/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 12/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Dũng: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
[Trở về]