Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/10 - 13/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp về Dự án thủy lợi Rào Nan tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 14h Dự họp về nâng cấp dự án NTTS Trại giống cá nước ngọt Đại Phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 3
Ngày 09/10
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 15 tại Hội trường Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra hiện trạng rừng tại xã Thượng Trạch cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 10/10
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: 8h Nghe dự thảo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn giám sát Dự án SRDP.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
11/10
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Quảng Trạch (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Cự Nẫm.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thuận Đức.
Thứ 6
Ngày 12/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội thảo xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp tại Khách sạn Mường Thanh (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 13/10
 
- Anh Minh: 7h30 Dự Lễ khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” năm 2018 tại Hội trường Tỉnh ủy.
[Trở về]