Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/11 - 13/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/11
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra các Chốt kiểm soát Covid-19 tại cửa sông, cảng cá.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Lễ Khai mạc huấn luyện DQTV năm 2021.
- Anh Nam: 10h Họp bàn giải pháp đảm bảo tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa thuộc Dự án WB8 tại UBND huyện Quảng Trạch.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 09/11
Sáng
- Anh Minh, Anh Hạp: 8h Làm việc với Đoàn rà soát 370 tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc”.
- Anh Nam: 8h30 Dự Hội nghị tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều tại Chi cục Thủy lợi.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 14h Dự bàn giao các hồ chứa thủy lợi cho Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi quản lý tại xã Quảng Lưu.
Thứ 4
Ngày 10/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Dự khai mạc lớp tập huấn Đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Dự bàn giao các hồ chứa thủy lợi cho Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi quản lý tại xã Quảng Hợp.
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 12/11.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 11/11
Sáng
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Đi kiểm tra các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Kim Thủy (Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Nam: Dự bàn giao các hồ chứa thủy lợi cho Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi quản lý tại huyện Bố Trạch đến hết ngày 12/11.
Chiều
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 12/11
Sáng
 - Anh Lợi: Họp Văn phòng IUU (Chi cục Thủy sản tham mưu)
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng xét duyệt các thuyết minh nhiệm vụ KHCN phục vụ Chương trình MTQG XD Nông thôn mới (Phòng KHCN tham mưu Giấy mời).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 13/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]