Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/3 - 13/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 09/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: 15h Làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa tại Phòng họp Sở (phòng KHTC, QLXDCT, KHCNMT&HTQT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục PTNT, Trung tâm KN-KN, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra hồ đập cùng UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 10/3
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập xác định khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại Bộ CHQS tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Rào Nan cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại Chi cục Phát triển nông thôn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 5
Ngày 11/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp Ban chỉ đạo IUU tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 195/KH-UBND tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Làm việc tại Chi cục Thủy lợi về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 12/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Sở Tài chính (phòng KH-TC, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày 13/3
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]