Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/4 - 12/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 08/4 đến ngày 12/4/2019)    
                                          
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 08/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Nghỉ phép cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 09/04
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra TW tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban châu Âu EC.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Ninh về kinh tế tập thể.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 (phòng KH-TC, phòng QLXDCT cùng dự).
- Anh Minh: 14h Dự họp bàn giao tài sản tại Công ty CP Việt Trung.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban châu Âu EC.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 10/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình dịch rầy nâu tại huyện Bố Trạch (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân bị tai nạn trên biển (Công đoàn Ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Nghỉ phép cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Họp BCH Đảng ủy thông qua kết quả kiểm tra.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
11/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Tuyên Hóa về kinh tế tập thể cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác đến hết tuần.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y về công tác quản lý giống, thuốc thú y thủy sản (phòng KH-TC, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 6
Ngày 12/04
Sáng
 - Anh Dũng: Nghỉ việc riêng cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội thảo khoa học “Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển” tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp BCĐ Chương trình MTQG Phát triển lâm nghiệp bền vững.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với thị xã Ba Đồn về kinh tế tập thể.
[Trở về]