Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 08/6 - 13/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
08/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
Thứ 3
Ngày
09/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị thường kỳ tháng 05/2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 10/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Sở Nội vụ và các địa phương về Đề án bộ máy Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h30 Dự họp tại Thanh tra tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình kè Ba Đồn (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo, thông báo cho tư vấn TK, thẩm định và đơn vị thi công có mặt).
- Anh Lợi: 14h Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
11/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp các ngành, địa phương về Phương án bồi thường đối với hoạt động khai thác đá tại khu rừng đặc dụng xã Đồng Hóa tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp bàn phương án xử lý các Dự án chưa hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
12/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Họp Ban chỉ đạo 48 và IUU tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày
13/6
 
- Anh Minh: 7h Dự Lễ trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Trung tâm.
                     19h30 Dự Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và Khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình”
[Trở về]