Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/11 - 14/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
09/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Cục Chăn nuôi (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Thứ 3
Ngày
10/11
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình khắc phục lũ lụt tại huyện Lệ Thủy cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 11/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với đ/c Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.
- Anh Lợi: 8h Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Tập đoàn Quế Lâm (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
12/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.  
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá QB (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
Thứ 6
Ngày
13/11
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị sản xuất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị sản xuất nông nghiệp tại thị xã Ba Đồn (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
14/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.
[Trở về]