Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/12 - 13/12 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 09/12
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và lao động năm 2019.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị thông qua bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Dự Lễ Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia tại Phòng họp trực tuyến VNPT.
Thứ 3
Ngày 10/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII đến hết ngày 12/12.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra các mô hình sản xuất cây Jatropha tại Trại Sen Bàng (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng đi).
- Anh Lợi: 14h Dự họp tại Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
Thứ 4
Ngày 11/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi cơ sở.
Thứ 5
Ngày
12/12
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: 15h Dự Hội nghị Cộng tác viên Ban biên bản tin Nông nghiệp và PTNT năm 2019 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
Thứ 6
Ngày 13/12
Sáng
- Anh Khoa, Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa, Anh Lợi: 13h30 Dự Đại hội điểm Chi bộ Chi cục Thủy sản, nhiệm kỳ 2020 - 2022 .
[Trở về]