Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/3 - 13/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020)   
   .                                                                                                   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
09/3
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường tầng 6.
10h Lãnh đạo Sở họp giới thiệu nhân sự thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng Sở tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
10/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc tại BQLDA ĐTXD Ngành về tình hình triển khai thực hiện các dự án (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo).
- Anh Lợi: Họp BQLDA phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Thứ 4
Ngày
 11/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp BCĐ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra hiện trường Dự án đường kết hợp kè chống xói lở ven biển xã Cảnh Dương (phòng QLXDCT cùng đi và thông báo cho chủ đầu tư, địa phương, tư vấn cùng tham gia).
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, KHCNMT& HTQT, Thanh tra Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
12/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày
13/3
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp xử lý nợ của các hộ dân về Dự án trồng mía Nhà máy Mía đường Quảng Bình tại UBND tỉnh (Thanh tra Sở tham mưu nội dung và cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân (Công đoàn ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Làm việc với UBND huyện Bố Trạch về việc nghiên cứu đề xuất đầu tư Dự án khôi phục Sông Đào tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]