Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/4 - 14/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

 

 (Từ ngày 09/4 đến ngày 14/4/2018)                                                                 

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 09/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự họp về môi trường rừng tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 10/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQL Dự án JICA2, BVPTR.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra rừng thanh lý của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình cả ngày (thành phần theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban chỉ đạo Biển đảo tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 11/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Kiểm tra phương án phòng chống lụt bão tại Công ty Thủy điện Hố Hô cả ngày (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Minh: Kiểm tra các mô hình Khuyến nông - Khuyến ngư cả ngày (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản cả ngày (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Dự Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại thị xã Ba Đồn.
Chiều
- Anh Khoa: Dự kiến làm việc với Thường trực thị xã Ba Đồn về Dự án Rào Nan.
- Anh Ánh: Dự Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại huyện Quảng Trạch.
Thứ 5
Ngày
12/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị tập huấn về EU tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại huyện Tuyên Hóa cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Sơ kết Nông thôn mới tại huyện Lệ Thủy (VP Điều phối NTM cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 13/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Lợi: Tham gia Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình tại Chiềng Mai - Thái Lan đến hết ngày 16/4.
- Anh Minh: 14h Dự gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại UBND tỉnh.
Thứ 7
Ngày 14/04
 
- Anh Ánh: Dự Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Hà Tĩnh đến hết ngày 15/4 (VP Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
[Trở về]