Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/5 - 14/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 09/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 9h Dự HN công bố QĐ bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Thứ 3
Ngày 10/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện chủ trương các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 7h30 Đi thăm đồng mô hình liên kết SX gắn với tiêu thụ sản phẩm giống lúa QS88 tại xã Lộc Thủy.
Chiều
Lãnh đạo Sở họp về công tác tổ chức, cán bộ.
Thứ 4
Ngày 11/5
Sáng
8h Lãnh đạo Sở làm việc với đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Nam: 8h Họp trực tuyến Bộ Nông nghiệp và PTNT về công bố kết quả đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo bộ chỉ số năm 2021.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 14h Họp bàn phương án thống nhất phương án tham mưu UBND tỉnh xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng PCTT trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài chính.
Thứ 5
Ngày 12/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 7h30 Dự Hội nghị tham quan đầu bờ mô hình sản xuất giống lạc mới tại xã Đức Hóa.
- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 13/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Tập đoàn An Việt Phát về trồng rừng gỗ lớn.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 7h Dự Lễ Khai mạc Hội thao ngành Công thương năm 2022.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.
- Anh Hiệp: 14h Dự Hội thảo trực tuyến chuyên đề về xu hướng nông sản, thực phẩm và đồ uống.
Thứ 7
Ngày 14/5
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022.
[Trở về]