Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/9 - 13/9 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019)   

 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 09/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp tại UBND tỉnh về Khu BTTN Động Châu - Khe Nước Trong.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQL Cảng cá QB về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Nghị định 210 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Công ty CP Long Giang Thịnh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Lợi: Dự họp BQL Dự án tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Phòng họp Sở.
- Anh Ánh: 14h Dự họp về sắp xếp, xử lý tài sản tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 10/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Công an tỉnh về Dự án Rào Nan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình về nội dung Đại hội CĐCS.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày,
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện chu trình OCOP năm 2019 tại UBND thị xã Ba Đồn.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra các công trình bị hư hỏng do bão lụt đến hết ngày 12/9.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 11/09
Sáng
- Anh Khoa: Thăm và làm việc với 2 Nhà máy chế biến tinh bột sắn (phòng KHTC, KHCNMT&HTQT cùng dự và thông báo).
- Anh Minh: 8h Họp thông qua thuyết minh dự án Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao, an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện chu trình OCOP năm 2019 tại UBND huyện Bố Trạch.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Dự Hội nghị Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tại thành phố Đà Nẵng đến hết sáng ngày 13/9 (Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
12/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp thẩm định Nông thôn mới xã Nam Trạch (Văn phòng Điều phối NTM tham mưu mời).
- Anh Minh: 7h30 Dự Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh QB tại Hội trường Thành ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 13/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]