Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/01 - 15/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp giải trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Thủy điện La Trọng tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác cán bộ.
Thứ 3
Ngày 11/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 13/01.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 12/01
Sáng
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Hội Khuyến học tỉnh.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với UBND huyện Bố Trạch, UBND thị xã Ba Đồn về việc tạm dừng hoạt động của Cảng cá Sông Gianh (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Hiệp: 14h Họp đánh giá kết quả phân loại và đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Chính quyền cơ sở vững mạnh" năm 2021 tại Sở Nội vụ.
- Anh Hạp: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao.
Thứ 5
Ngày 13/01
Sáng
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2021 tại Tỉnh ủy.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 14/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
14h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường UBND tỉnh.
Thứ 7
Ngày 15/01
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng.
[Trở về]