Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/12 - 14/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018)

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/12
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Thông tấn xã Việt Nam.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tổng kết khối thi đua năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Công đoàn tại Hội trường tầng 6.
- Anh Lợi: Họp quy hoạch thủy sản tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại Văn phòng Điều phối NTM.
Thứ 3
Ngày 11/12
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: Tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh phía Bắc đến hết ngày 15/12.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi nghiệm thu các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các huyện cả ngày (Chi cục PTNT cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
Thứ 4
Ngày 12/12
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: 15h Dự Hội nghị Cộng tác viên Bản tin Nông nghiệp và PTNT năm 2018 tại Trung tâm KN-KN.
Thứ 5
Ngày
13/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày
- Anh Ánh: Đi nghiệm thu các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các huyện cả ngày (Chi cục PTNT cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 14/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình QLCL cả ngày (Chi cục QLCL NLSTS cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 

 

[Trở về]