Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/2 - 14/2 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/02
Sáng
- Anh Minh: Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02.
Thứ 3
Ngày 11/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Họp nghe báo cáo và tiến độ Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 12/02
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng các dự án, công trình từ năm 2015 đến 2019 từ nguồn vốn ODA.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
13/02
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội để làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT về các Dự án đến hết ngày 14/2.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 14/2.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 14/02
Sáng
- Anh Dũng: Dự họp về Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về kế hoạch năm 2020 (phòng KH-TC cùng dự).
[Trở về]