Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/5 - 15/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 11/5
Sáng
- Anh Minh: Họp BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày 12/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tại huyện Lệ Thủy cùng Ngân hàng Chính sách xã hội cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp về công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến đất rừng tại UBND tỉnh (Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, đ/c Trung - Phó Trưởng phòng KHTC cùng dự và chuẩn bị nội dung).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày 13/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật và tiến độ thực hiện các dự án di dân tái định cư tại huyện Minh Hoá và huyện Tuyên Hoá cùng UBND tỉnh (Chi cục PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày 14/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 15h Họp Tổ công tác triển khai quy hoach tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày 15/5
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
[Trở về]