Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/6 - 15/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/06
Sáng
- Anh Khoa: 9h30 Làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h30 Họp Tổ chỉ đạo Triển lãm thành tựu KT-XH sau 30 năm tái lập tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp thống nhất việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế các dự án của Tập đoàn FLC tại Phòng họp tầng 4 (theo Giấy mời).
Thứ 3
Ngày 11/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: 14h30 Dự Hội nghị thẩm định dự án ĐTXD công trình kè huyện Bố Trạch tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 12/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: 14h Dự công bố Quyết định kiểm tra về Nông thôn mới của BTV Tỉnh ủy (Văn phòng Điều phối NTM, phòng KH-TC, Văn phòng cùng dự).
- Anh Dũng: 14h30 Kiểm tra công trình HCN Phú Vinh (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số Luật, Chỉ thị, Quy định sửa đổi tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc với Viettel Quảng Bình về giải pháp quản lý và giám sát tàu thuyền (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
13/06
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu và công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc với xã Phong Hóa về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối NTM tham mưu Giấy mời)
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Họp bàn một số nội dung chuẩn bị tổ chức Triển lãm tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 14/06
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra một số mô hình khuyến nông - khuyến ngư (phòng KH-TC, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 15/06
Tối
- Anh Minh: 19h30 Dự Khai mạc liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
[Trở về]