Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/8 - 14/8 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
10/8
Sáng
- Anh Minh: Họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện các Dự án.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình kè Nhân Trạch.
Thứ 3
Ngày
11/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về Dự án chống sạt lở Phú Vinh, sông Son tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT cùng dự, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo và mời tư vấn hỗ trợ).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày
 12/8
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ba Đồn
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai; Ký kết Kế hoạch phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng .
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 5
Ngày
13/8
Sáng
- Anh Minh: 7h30 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Thanh tra Sở cùng dự).
Thứ 6
Ngày
14/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: Họp giao ban xây dựng cơ bản tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).
Thứ 7
Ngày
15/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình WB8 (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
[Trở về]