Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 10/9 - 14/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018)
                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 10/09
Sáng
 Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị kiểm điểm tại Chi cục Thủy lợi (phòng TC-CB, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Dũng: 14hDự Hội đồng khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 11/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Ánh: 8h30 Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng KH-TC cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Làm việc với các ngành, địa phương về đề xuất đào hồ chứa nước trên cát phục vụ PCCC rừng của BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình tại Phòng họp Sở.
Thứ 4
Ngày 12/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch gđ 2016 - 2020.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự làm việc tại thị xã Ba Đồn (phòng QLXDCT, BQLDA Ngành cùng dự).
- Anh Dũng: Dự bàn giao tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất tại Trại chăn nuôi Phương Hạ (phòng KH-TC, KHCNMT &HTQT cùng đi).
- Anh Ánh: 14h Họp thống nhất các nội dung về quy hoạch vùng nguyên liệu gỗ cho Nhà máy sản xuất gỗ huyện Lệ Thủy của Công ty CP Gỗ OKAL tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày
13/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối chuẩn bị báo cáo).
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Minh:  Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Hóa Hợp về xây dựng Nông thôn mới cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp về chính sách nông nghiệp lĩnh vực thủy sản tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm KN-KN, Trung tâm Giống thủy sản cùng dự).
Thứ 6
Ngày 14/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả này.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự bàn giao nhà mái ấm Công đoàn.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Ninh về công tác PCCC rừng (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
[Trở về]