Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/01 - 16/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 16h Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh QB năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Quản lý chất lượng NLSTS.
Thứ 3
Ngày 12/01
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Thanh tra tại VNPT Quảng Bình.
Thứ 4
Ngày 13/01
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất tại thị xã Ba Đồn.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Nội vụ.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại BQL Cảng cá Quảng Bình.
Thứ 5
Ngày
14/01
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra khôi phục sản xuất sau lũ và sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại 02 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại BQL Khu kinh tế.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Giống thủy sản.
Thứ 6
Ngày 15/01
Sáng
Lãnh đạo Sở họp thông qua chính sách nông nghiệp năm 2021 tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Chi cục Kiểm lâm
- Anh Dũng, Anh  Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 16/01
 
- Anh Minh: Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh QB năm 2021 đến hết ngày 17/01.
[Trở về]