Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/02 - 15/02 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)    
                                       
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/02
Sáng
8h30 Lãnh đạo Sở gặp mặt cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Sở đầu năm tại Hội trường tầng 6.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 12/02
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy cùng Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi thăm ngư dân ra quân đầu năm tại xã Thanh Trạch cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Lợi: Đi thăm ngư dân ra quân đầu năm tại xã Bảo Ninh cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 13/02
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thường kỳ tháng 01/2019 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng tại huyện Quảng Ninh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tiến độ Dự án tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự, Văn phòng làm Giấy mời).
Thứ 5
Ngày
14/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Ánh: Dự Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 2018 tại UBND tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM hoàn chỉnh báo cáo).
Thứ 6
Ngày 15/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 2.
Chiều
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 tại Phòng họp Sở.
Thứ 7
Ngày 16/02
 
Lãnh đạo Sở và CBCCVC Cơ quan Sở viếng mộ Đại tướng và các anh hùng liệt sỹ Hang 8 Cô (Văn phòng chuẩn bị và thông báo).

 

[Trở về]