Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/11 - 15/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/11
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác cán bộ.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghỉ chữa bệnh đến ngày 31/12/2019.
Thứ 3
Ngày 12/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra việc tích nước hồ đập phục vụ sản xuất Đông Xuân cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình QLCL NLSTS (phòng KH-TC, Chi cục QLCL NLSTS cùng đi).
Thứ 4
Ngày 13/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Công an tỉnh về Dự án Thủy lợi Rào Nan (BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Dự Đại hội thi đua của Hội Cựu chiến binh tỉnh
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
14/11
Sáng
- Anh Khoa: Họp BCH Đảng ủy Sở.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 13h45 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và công tác PCTT&TKCN năm 2019 - 2020 tại huyện Lệ Thủy.
Thứ 6
Ngày 15/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi công tác tại Hà Nội cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm công tác cán bộ (phòng TC-CB chuẩn bị, mời).
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Tuyên Hóa (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi,  tái tạo HSTTS và NLTS.
[Trở về]