Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/12 - 16/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)  
                                                                                                                            
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp với Ban cán sự UBND tỉnh về kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Họp xét thi đua Công đoàn ngành năm 2017 tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Dự họp với Thường trực Tỉnh ủy về phân bổ kinh phí.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại.
- Anh Ánh: 15h Dự họp tại Sở Du lịch.
Thứ 3
Ngày 12/12
Sáng
- Anh Khoa: 8h30 Làm việc với Công ty CP Việt Trung và Công ty CP Danaco Quảng Nam về liên kết trồng, tiêu thụ cây chanh leo và một số cây trồng khác.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Làm việc với BQL Rừng phòng hộ Quảng Trạch (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Kiểm tra tình hình sạt lở đê kè, bờ sông tại các xã: Quảng Phú, Bắc Trạch và Lý Hòa (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi và bố trí xe).
- Anh Minh: Họp Tổng kết Dự án SRDP tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 13/12
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đến hết sáng ngày 14/12.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
14/12
Sáng
 
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị giải quyết hợp đồng lao động theo Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 15/12
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra một số trang trại chăn nuôi và mô hình (phòng KH-TC, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự và chuẩn bị).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 12/2017.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 16/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội thảo Dự án SRDP.
[Trở về]