Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 11/3 - 15/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 11/03 đến ngày 15/03/2019)    
                                         
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 11/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tọa đàm về Dịch tả lợn Châu Phi tại Đài Truyền hình Quảng Bình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Bố Trạch về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: 14h Dự Hội nghị thông qua Kế hoạch triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP 2019 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 12/03
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Quảng Ninh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Làm việc với Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang tại Phòng họp Sở (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra công trình SX Nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Dũng: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: 14h Dự Lễ khai trương Trục liên văn bản quốc gia tại điểm cầu Quảng Bình tại VNPT Quảng Bình.
- Anh Lợi: Dự họp tại Cục Quản lý thị trường.
- Anh Ánh: 15h Dự họp về khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch khám phá hang Vòm - Giếng Voọc tại Sở Du lịch (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 13/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Duyệt quyết toán Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự làm việc tại huyện Tuyên Hóa cùng Đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
14/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra Chốt kiểm dịch động vật Tân Ấp và công tác phòng chống dịch bệnh tại 02 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Quảng Trạch về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp HĐND tỉnh.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm định cải hoán tàu cá
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 15/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Đoàn giám sát của Ngân hàng Chính sách xã hội cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 03/2019 cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Hướng Hóa về tình hình thực hiện Chương trình MTQG XD Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối mời các thành phần tham dự).  
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]